Διαδραστικό Μάθημα

Με τα μαθήματα με χρήση διαδραστικού πίνακα, laptop, βιντεοπροβολέα υψηλής ευκρίνειας και εκπαιδευτικού λογισμικού οι μαθητές εντάσσονται σε ένα υπερσύγχρονο, δυναμικό, διδακτικό περιβάλλον.

 

Παιδαγωγικά οφέλη:

  • διαλεκτική σχέση και συνεργασία των καθηγητών με τους μαθητές
  • ενεργός συμμετοχή και πιο ενδιαφέρον μάθημα
  • ελκυστική παρουσίαση της διδακτέας ύλης μέσω video, εικόνας και ήχου
  • ευκολότερη αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
  • λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη
  • ανάπτυξη συνδυαστικής και κριτικής σκέψης