Διαδικτυακό Μάθημα

Όλα τα μαθήματα προσφέρονται και διαδικτυακά. Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα εξασφαλίζουν ποιοτικό και αποδοτικό μάθημα με ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Το μάθημα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και ο καθηγητής βλέπει τους μαθητές του και το αντίστροφο. Εκτός από την προφορική υπάρχει δυνατότητα και για γραπτή επικοινωνία, ενώ ο καθηγητής χρησιμοποιεί πίνακα όπως και στην αίθουσα. Ο καθηγητής στέλνει ηλεκτρονικά στους μαθητές επιπλέον των φυσικών βιβλίων υλικό. Οι μαθητές λύνουν τις ασκήσεις και τις αποστέλλουν στον καθηγητή ηλεκτρονικά. Ο καθηγητής αφού τις διορθώσει τις επιστρέφει στους μαθητές του. Έτσι, τα διαδικτυακά μαθήματα, είτε από επιλογή είτε λόγω της έκτατης κατάστασης, δεν υστερούν έναντι των μαθημάτων με φυσική παρουσία.