Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το ΕΠΙ - Κέντρο Επιτυχίας προσφέρει σε όλους τους μαθητές ένα πολύ σημαντικό πακέτο παροχών που αποτελούν πολύτιμα εφόδια στη διαδικασία επιλογής σχολής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σταδιοδρομίας:

  • Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρουσιάζουν τις πανεπιστημιακές σχολές και τις δυνατότητες καριέρας
  • Δωρεάν το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού “Horizon” και στο τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας “Profiler” του ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ “ORIENTUM
  • Ατομική Συμβουλευτική Συνέντευξη του μαθητή και του γονέα με εξειδικευμένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Το βιβλίο “ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” που παρουσιάζει όλα τα τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας
  • Συμπλήρωση μηχανογραφικού σε συνεργασία με το Διευθυντή Σπουδών του ΕΠΙ
  • Ηλεκτρονικοί οδηγοί συμπλήρωσης μηχανογραφικού και υπολογισμού μορίων

Δείτε το σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 2018 με ομιλητές το Σύμβουλο Σταδιοδρμίας, Συγγραφέα και Διευθυντή της Orientum κ. Νίκο Παυλάκο και το γνωστό Δημοσιογράφο και Συγγραφέα κ. Χρήστο Σωτηρακόπουλο:

http://www.epi.edu.gr/videos