Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών 2018

Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις στα θέματα όλων των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου και στα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά της 3ης τάξης των ΕΠΑ.Λ. Για να δείτε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις κάντε κλικ στα links ΕΚΦ και ΑΠΑΝΤ.

 

Πέμπτη 7/6/2018

Νέα Ελληνικά

ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

 

 

 

 

Παρασκευή 8/6/2018

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

 

Σάββατο 9/6/2018

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α.

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

 

Δευτέρα 11/6/2018

Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

Μαθηματικά

Ο.Π. Θετικών Σπουδών / Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

 

Τετάρτη 13/6/2018

Ιστορία

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Φυσική Ο.Π. Θετικών Σπουδών ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

 

Παρασκευή 15/6/2018

Λατινκά

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Χημεία

Ο.Π. Θετικών Σπουδών

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

 

Τρίτη 19/6/2018

Βιολογία

Ο.Π. Θετικών Σπουδών

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Βιολογία Γενικής Παιδείας ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ