Θέματα και Λύσεις Πανελλαδικών 2017

Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις στα θέματα όλων των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου και στα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά της 3ης τάξης των ΕΠΑ.Λ. Για να δείτε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις κάντε κλικ στα links ΕΚΦ και ΑΠΑΝΤ.

 

Τρίτη 6/6/2017

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

 

 

 

 

Τετάρτη 7/6/2017

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

 

Πέμπτη 8/6/2017

Μαθηματικά Ι

ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α.

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

 

Παρασκευή 9/6/2017

Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

Μαθηματικά

Ο.Π. Θετικών Σπουδών / Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

 

Δευτέρα 12/6/2017

Ιστορία

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών 

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Φυσική Ο.Π. Θετικών Σπουδών ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

 

Τετάρτη 14/6/2017

Λατινκά

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Χημεία

Ο.Π. Θετικών Σπουδών

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

 

Παρασκευή 16/6/2017

Βιολογία

Ο.Π. Θετικών Σπουδών

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Βιολογία Γενικής Παιδείας ΕΚΦ ΑΠΑΝΤ

 

Δευτέρα 19/6/2017

Μαθηματικά

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ

Ιστορία

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦ

ΑΠΑΝΤ