ΕΠΙgroup

 Όλες οι παροχές του  ΕΠΙ και σε group.

 

Ιδιαίτερα µαθήµατα ή τµήµατα δύο, τριών ή τεσσάρων µαθητών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- απόλυτα εξατοµικευµένη διδασκαλία

- αµιγώς οµοιογενή τµήµατα µαθητών µε ίδιες δυνατότητες και στόχους

- εξοικονόµηση χρόνου