Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το ΕΠΙ - Κέντρο Επιτυχίας προσφέρει σε όλους τους μαθητές ένα πολύ σημαντικό πακέτο παροχών που αποτελούν πολύτιμα εφόδια στη διαδικασία επιλογής σχολής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σταδιοδρομίας:

  • Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρουσιάζουν τις πανεπιστημιακές σχολές και τις δυνατότητες καριέρας
  • Δωρεάν το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού “Horizon” και στο τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας “Profiler” του ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ “ORIENTUM
  • Δωρεάν ατομική Συμβουλευτική Συνέντευξη του μαθητή και του γονέα με εξειδικευμένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Το βιβλίο “ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” που παρουσιάζει όλα τα τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας
  • Συμπλήρωση μηχανογραφικού σε συνεργασία με το Διευθυντή Σπουδών του ΕΠΙ
  • Ηλεκτρονικοί οδηγοί συμπλήρωσης μηχανογραφικού και υπολογισμού μορίων