Γ' Λυκείου

 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1ο ΠΕΔΙΟ:

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

3

2ο ΠΕΔΙΟ:

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

3ο ΠΕΔΙΟ:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

4ο ΠΕΔΙΟ:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Α.Ε.Π.Π.)

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Α.Ο.Θ.)

3